Overslaan en naar de inhoud gaan

Over NPBO

Wat is het NPBO?

In Nederland wordt veel aan participatie gedaan en er zijn veel mooie voorbeelden van participatietrajecten. Ook zijn er nog knelpunten of oude gewoonten die dialoog en medezeggenschap verhinderen. Denk aan:

 • Marktdenken bij ontwikkelaars: Het zien van burgers als non-technical risk.
 • Participatie als vorm van ‘raad-van-state-proof beslissingen maken’ in plaats van dialoog.
 • In brokjes participeren met weinig continuïteit (‘hap snap’), waardoor burgers participatie-moe worden, participatie als zinloos ervaren en zich niet betrokken voelen bij de overheid.

 

Onze missie

De missie van het NPBO is om burgerparticipatie bij overheidsbeleid te vergroten en te versterken en integraler te maken. We willen bewoners empoweren om te participeren in beleidsontwikkeling, projectontwikkeling en om zelf anderen te laten participeren in projecten/processen die zij zelf initiëren. Die missie is drieledig:

 • We willen de positie van burgers versterken door hen te informeren en werkvormen aan te bieden/ te ontwikkelen die hun inspraak kan versterken.
 • Ook willen we de mechanismen en processen versterken die de rol van burgerinspraak binnen de overheid vergroten. We verkennen wat veelvoorkomende barrières zijn, en willen die wegnemen.
 • We willen bewustwording vergroten bij overheden en ontwikkelaars, dat het zinvol is om omwonenden (vroeg) te betrekken bij planvorming.  

 

Wat bieden we?

 • Veel ervaringskennis, we zijn een lerend netwerk.
 • Advies over het inrichten van participatieprocessen, we kunnen werken als procesarchitect.
 • We bieden een netwerk van professionals en ervaringsdeskundigen die een rol kunnen spelen bij de uitvoering van participatieprocessen.
 • Met een denktank van professionals vanuit verschillend disciplines kijken we naar ontwikkelingen, knelpunten en behoeftes ten aanzien van burgerparticipatie bij overheidsbeleid.
 • We brengen kennis over door trainingen, voorbeelden, handreikingen en we zijn niet uitgeleerd.
 • We onderzoeken welke drempels een (gelijkwaardige) betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving in de weg staan.
 • We helpen raden, staten en besturen om participatieplannen te beoordelen. Bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet.
 • Als partner vanuit de praktijk leveren we bijdragen aan wetenschappelijke onderzoekstrajecten op het gebied van burgerparticipatie.

 

Leden van Raad van Toezicht

 • Henk Klein Kranenburg
 • Jan Veltman

 

Bestuursleden

 • Marc Rijnveld
 • Nicky Struijker
 • Rob Rietveld
 • Shannon Spruit