Overslaan en naar de inhoud gaan

Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)

 

Wat is Participatieve Waarde Evaluatie?

Een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een methode om grote groepen (duizenden tot tienduizenden) burgers te raadplegen over vraagstukken van bestuurders. Doorgaans gaat dit over plannen die nog uitgevoerd moeten worden. De kern van deze methode is dat de burger in een online omgeving op de stoel van de bestuurder zit. In de raadpleging ervaren zij de voor- en nadelen van alle relevante beleidsdoelen of -opties. Ondertussen moeten ze rekening houden met beperkingen, bijvoorbeeld een beperkt budget of ruimtegebruik. Net als de bestuurders moet de burger in een PWE-raadpleging afwegingen maken. Elke deelnemer kan binnen een halfuur een eigen afweging maken en met antwoorden op open vragen toelichten hoe ze tot deze conclusie komen.

Meedoen aan een PWE kost weinig tijd in vergelijking met bijvoorbeeld een klankbordgroep en is online vanuit huis. De toegankelijkheid maakt deze methode vaak inclusiever en representatiever dan andere methodes. Besluitvormers krijgen een breed inzicht in de verschillende waarden, voorkeuren en zorgen van burgers. De methode is ontwikkeld aan de TU Delft.

Een onafhankelijke partij zoals Populytics ontwikkelt de simulatie en slaat alle gegevens veilig op. Met de data kunnen verschillende analyses worden gemaakt. Zo kan een PWE een overzicht geven van de meest populaire keuze-opties, maar ook beantwoorden of bevolkingsgroepen onderling verschillen of juist overeenkomen in hun prioriteiten. Denk bijvoorbeeld aan differentiatie in leeftijd. De open antwoorden kunnen bovendien inzicht geven hoe burgers de keuze afwegen, welke waarden meespelen en aan welke voorwaarden de keuzes volgens hen moet voldoen. Het rapport van de raadpleging wordt door de onafhankelijke partij gepresenteerd aan de overheid of ontwikkelaar.

De PWE kan ook ingezet worden in combinatie met andere participatievormen, zoals een burgerforum.

 

Hoofddoel PWE

  • Bestuurder: Een overzicht krijgen van wat een grote groep burgers vindt van uw verschillende beleidskeuzes.

  • Bewoner/burger: Op een snelle en toegankelijke manier laten zien wat u belangrijk vindt bij het maken van een beleidskeuze die uw leven beïnvloedt.

  • Ontwikkelaar: Een overzicht krijgen van wat een grote groep inwoners vindt van uw verschillende keuze-opties.

 

Data

  • Aantal deelnemers: Geen minimum. Geschikt voor grote aantallen inwoners (inclusief, toegankelijk, representatief).

  • Rol van de deelnemers: Raadplegen. Inwoners en stakeholders kunnen ook betrokken worden bij het ontwerp van de PWE-raadpleging en/of het duiden van de resultaten.

  • Duur: Vanaf 3 maanden

  • Budget: Vanaf € 20.000

 

Praktijkvoorbeelden

  • Corona (2021-2022): Een PWE-raadpleging onder 36.000 Nederlanders in opdracht van het RIVM adviseerde de overheid over gedragen maatregelen om uit de lockdown te komen.

  • Lelylijn (2023): Inwoners van Noord-Nederland en Nederland bleken grotendeels dezelfde doelen na te streven met de komst van een mogelijke Lelylijn, een snelle treinverbinding tussen de Randstad en de noordelijke provincies. Meer dan 11.000 inwoners deden mee.

  • Zondagsrust in gemeente Hoeksche Waard (2023): Ruim 18.000 inwoners van de gemeente Hoeksche Waard adviseerden via een PWE-raadpleging een burgerberaad over rust en activiteiten op zondag.